BLI: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (5,92%)


Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (BLI - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5,92% (01 cổ phiếu được nhận 592 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 22/07/2020 và xuất trình các giấy tờ theo yêu cầu.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu