Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID – sàn HOSE)

- Số lượng chứng khoán niêm yết : 2.811.202.644 cổ phiếu (Hai tỷ tám trăm mười một triệu hai trăm linh hai nghìn sáu trăm bốn mươi bốn cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết           : 28.112.026.440.000 đồng (Hai mươi tám nghìn một trăm mười hai tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Ngày niêm yết có hiệu lực                                  : 16/01/2014

- Ngày chính thức giao dịch                      : 24/01/2014

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 18.700 đồng/cổ phiếu

- Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20%  so với giá tham chiếu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.