Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/08/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV, địa chỉ: tầng 10, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội kể từ ngày 28/08/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.