BHP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 (3,5%)

CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)

- Thời gian thực hiện: 02/04/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 02/04/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu