CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài (BHK - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, thị trấn Kim Bài – Thanh Oai – Hà Nội (hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân), bắt đầu từ ngày 20/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.