CTCP Thủy điện Bắc Hà (BHA - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà. Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc văn phòng đại diện Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà – Số 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/08/2019 xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.