CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua chủ trương phương án tái trúc toàn diện Công ty;

+ Thông qua Khoản 1, Điều 5 về việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành thành công 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ và 250.000 cổ phiếu thưởng cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.