CTCP Phân bón Bình Điền (BFC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại trụ sở CTCP Phân bón Bình Điền (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/06/2019. Cổ đông mang theo sổ cổ đông và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.