Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Thời gian thực hiện: 10/07/2018

Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại trụ sở CTCP Phân bón Bình Điền (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/07/2018. Cổ đông mang theo sổ cổ đông và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.