Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (BED - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 18,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.850 đồng)

-  Thời gian thực hiện: 07/06/2018

-  Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.