CTCP Dược Becamex (BCP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/05/2018

- Địa điểm thực hiện

+     Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tải khoản lưu ký.

+     Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Dược Becamex (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/05/2018.
Khi đến nhận cổ tức, quý  cổ đông mang theo:

-     Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, sổ cổ đông.

-     Giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân của người nhận tiền (đối với cổ đông là pháp nhân).

-     Giấy ủy quyền có chứng thực (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.