BCM: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (6%)

 

CTCP Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BCM - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 01/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP vào các ngày làm việc trong tuần (từ Thứ hai đến Thứ sáu) bắt đầu từ ngày 01/08/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu