BCB: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (19,4136%)

CTCP 397 (BCB - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 19,4136%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.941,36 đồng).
(Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng)

- Thời gian thực hiện: 04/06/2019

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần 397 từ ngày 04/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu