Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định (BBM – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty số 5 đường Thái Bình, Thành phố Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần từ 14/06/2018) và xuất trình chứng minh thư nhân dân. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.