CTCP Bibica (BBC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian tổ chức ĐH: 16/07/2014

- Địa điểm tổ chức ĐH: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

- Nội dung họp ĐH: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.