CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2018

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/7/2018

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tào, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/7/2018 và xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.