ART: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Chứng khoán BOS

Mã chứng khoán: ART 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu