CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2017

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện:  10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện:  29/09/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/09/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.