APF: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

Mã chứng khoán: APF 

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Cẩm Thành -  01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Nội dung họp: Sẽ có chương trình cụ thể trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu