CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/08/2019

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC – Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam (vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.