CTCP Sơn Á Đông (ADP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/04/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 18/04/2019 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.