ADP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 4 cho năm tài chính 2018 (4%)

CTCP Sơn Á Đông (ADP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/04/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 18/04/2019 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu