ACV: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (9%)


CTCP  Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 9% (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP bắt đầu từ ngày 18/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu