ABS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Mã chứng khoán: ABS 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện dự kiến: 29/04/2020

- Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm hội nghị Quốc tế của Khu đô thị Five Star Eco City, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch

năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu