CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2014

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/07/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính - Lô CN11 + CN12, cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/07/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.