LHG: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Long Hậu (LHG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/04/2014.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Long Hậu, Ấp 3 xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%