LHC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (20%)

LHC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (20%)


CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2019

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu(2.000đ/cp)

- Thời gian thực hiện: 27/11/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 27/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.0 0.0%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021