LHC: CTCP Đầu và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC – sàn HNX)

 

CTCP Đầu và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC – sàn HNX)

−     Thời gian thực hiện: 05/04/2015

−     Địa điểm thực hiện: Hội trường Resort Hoàng Anh Đất xanh, số 3, Nguyễn Du, Phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%