LGL: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (10%)

CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (LGL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 08/08/2018

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 08/08/2018.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%