LGC: Ngày GDKHQ Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp: Thông báo sau

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%