LGC: Ngày GDKHQ Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 lần 2

CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        03/10/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 lần 2

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp: Thông báo sau

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%