LDP: CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar (LDP- HNX)


Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian thực hiện: 26/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Số 6A Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021