LDG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Công ty cổ phần Địa ốc Long Điền (LDG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Đổi tên Công ty, Thay đổi người đại diện pháp luật, Chỉnh sửa Điều lệ,

+ Và các nội dung khác (nếu có).

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%