LCG thay “máu” lãnh đạo

LCG thay “máu” lãnh đạo

(ĐTCK) Ông Vũ Công Hưng thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT, sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 17/4.

CTCP Licogi 16 (LCG – sàn HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt trong công ty.

 

Cụ thể, HĐQT LCG đã chấp thuận việc thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Vũ Công Hưng theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi thôi nhiệm, ông Hưng được giao làm Thành viên HĐQT với nhiệm vụ tập trung khai thác các dự án tại thị trường khu vực phía bắc theo định hướng phát triển của công ty cổ phần Licogi 16. Ông Vũ Công Hưng sinh năm 1973, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Kỹ sư Xây dựng.

 

Cùng lúc, HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT, sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Vũ Công Hưng. Với việc kiêm nhiệm 02 chức vụ trên, ông Hùng đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của LCG. Ông Bùi Dương Hùng sinh năm 1958, là Kỹ sư Đô thị.

 

Ngoài ra, HĐQT còn quyết định thôi nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Hoàng Minh Khai, để nhận nhiệm vụ mới là Giám đốc Hành chính nhân sự. Ông Hoàng Minh Khai sinh năm 1962, là Kỹ sư Cầu đường.

 

Đồng thời quyết định bổ nhiệm ông Phí Ngọc Anh, sinh năm 1972 – Kỹ sư Cầu đường, giữ chức vụ Giám đốc Xây dựng và ông Nguyễn Minh Khang, sinh năm 1977 – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, giữ vị trí Giám đốc Bất động sản.

 

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2013.

 

Tại ĐHCĐ diễn ra vào cuối tháng 3/2013, LCG báo lãi sau thuế riêng công ty mẹ năm 2012 là 5,05 tỷ đồng, chủ yếu đến từ 4,8 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp giữ lại. Tuy nhiên, LCG lỗ hợp nhất 37,93 tỷ đồng trong năm 2012, trong khi năm 2011 lãi 170 tỷ đồng. Do vậy, cổ đông thống nhất không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012.

 

Năm 2013, kế hoạch kinh doanh của LCG được xây dựng dựa trên 2 lĩnh vực chính là xây dựng và bất động sản. Theo tình hình thực tế, LCG đặt mục tiêu doanh thu 690 tỷ đồng; LCG dự kiến không có lãi với kịch bản tốt, còn với kịch bản xấu là lỗ 94 tỷ đồng và không chia cổ tức.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%