LCG: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

LCG: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần LICOGI 16 

Mã chứng khoán: LCG 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 18/04/2020

- Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ

- Nội dung đại hội: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%