LCG điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận xuống 134 tỷ đồng

LCG điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận xuống 134 tỷ đồng

(ĐTCK-online) HĐQT CTCP Licogi 16 (LCG – HOSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV và dự kiến kết quả cả năm 2011. Cụ thể, quý IV, LCG dự kiến doanh thu 396 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17,97 tỷ đồng. Ước cả năm, Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh năm 2011.

HĐQT đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 điều chỉnh với doanh thu đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch trước đó và lợi nhuận sau thuế 134 tỷ đồng, giảm 46,4% so với kế hoạch trước đó và tỷ lệ chia cổ tức 17%.

Công ty cũng thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 1.271,68 tỷ đồng và 116,03 tỷ đồng. Riêng quý III, LCG đạt 221,21 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 12,5 tỷ đồng.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021