LAS dự kiến phát hành 35 triệu cổ phiếu thưởng

LAS dự kiến phát hành 35 triệu cổ phiếu thưởng

(ĐTCK) Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS – HNX) vừa thông qua thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, trong quý III năm nay, LAS sẽ phát hành 35.024.400 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách theo tỷ lệ thực hiện 100:45 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khác tính đến ngày 31/12/2015 (tổng cộng hơn 340 tỷ đồng).

Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của LAS sẽ tăng từ 778,3 tỷ đồng lên hơn 1.128 tỷ đồng, tương ứng số cổ phiếu trên thị trường tăng lên 112,8 triệu cổ phiếu.

Trong năm 2016, LAS đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.761 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 436 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15%, tuy nhiên, mức chia cổ tức sẽ được HĐQT quyết định và thực hiện chi trả cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021