Lập hội đồng quản lý Quỹ người được bảo hiểm

Lập hội đồng quản lý Quỹ người được bảo hiểm

(ĐTCK) Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm PVI và Bảo Minh (Top 3 phi nhân thọ) và Prudential Việt Nam, Bảo Việt nhân thọ và Manulife (Top 3 nhân thọ), tổng cộng 6 công ty đã có đại diện trong Hội đồng quan trọng này.

Bộ Tài chính vừa có quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (HĐQLQ) theo Thông tư số 101/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 15/9. Đúng như hướng dẫn tại Thông tư, các DN bảo hiểm thuộc top đầu đều có “chân” trong bộ máy quản lý Quỹ bên cạnh các đại diện của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và Cục quản lý & giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính).

Với 8 người trong HĐQLQ, ông Trịnh Quang Tuyến, Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đảm nhận Chủ tịch.

Các thành viên Hội đồng bao gồm ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính. 6 thành viên còn lại là đại diện của Top 3 thị trường gồm Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm PVI và Bảo Minh (Top 3 phi nhân thọ) và Prudential Việt Nam, Bảo Việt nhân thọ và Manulife (Top 3 nhân thọ).

Danh sách cụ thể như sau: Bà Nguyễn Thị Lâm Hồng, Phó Giám đốc, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ; ông Nicholas Oliver Holder, Phó Tổng Giám đốc tài chính, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam; ông Chung Bá Phương, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Manulife (Việt Nam); ông Tạ Văn Cần, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt; ông Đỗ Tiến Thành, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI; ông Phạm Xuân Phong, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là 3 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Được biết, bộ máy quản lý, điều hành của Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý quỹ (HĐQLQ), Ban điều hành quỹ (BĐHQ) và Ban kiểm soát quỹ (BKSQ).

HĐQLQ sẽ do Bộ Tài chính quyết định thành lập, sau đó HĐQLQ ra quyết định thành lập BĐHQ, BKSQ và bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên, sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

Bộ máy quản lý, điều hành của Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý quỹ (HĐQLQ), Ban điều hành quỹ (BĐHQ) và Ban kiểm soát quỹ (BKSQ).

Còn BĐHQ sẽ bao gồm: Trưởng BĐHQ là Phó chủ tịch AVI; Phó BĐHQ là Tổng thư ký AVI; thành viên BĐHQ là đại diện của 3 DN bảo hiểm nhân thọ và 3 DN bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài có thị phần đứng thứ 4 đến thứ 6 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam vào thời điểm thành lập BĐHQ.

Được biết, theo Thông tư 101, mức trích nộp Quỹ cụ thể do Bộ Tài chính công bố bằng văn bản trước ngày 30/4 hàng năm, tối đa 0,3% tổng doanh thu phí bảo hiểm giữ lại thuộc hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính liền kề).

VNIndex

1,138.68

4.0 (0.35%)

 
VNIndex 1,138.68 4.0 0.35%
HNX 240.29 7.04 2.93%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%