Lập hồ sơ chào bán CP riêng lẻ không đầy đủ, HAG bị phạt 40 triệu đồng

Lập hồ sơ chào bán CP riêng lẻ không đầy đủ, HAG bị phạt 40 triệu đồng

(ĐTCK-online) Ngày 29/8/2011, UBCK đã ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG-HOSE) do vi phạm trong việc lập hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ với mức phạt 40 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 16/11/2010, UBCK nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán 19.000.000 cổ phần riêng lẻ của HAG cho đối tác chiến lược là Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA). Ngày 23/3/2011, tổng số 24.324.375 chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR) của HAG đã được niêm yết và chính thức giao dịch trên Sở GDCK London (LSE). Số chứng chỉ GDR này được phát hành dựa trên số lượng 16.216.250 cổ phần mà HAG đã phát hành riêng lẻ cho DBTCA cộng với số 8.108.125 cổ phiếu thưởng mà HAG đã phát hành vào ngày 26/1/2011 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.

Việc HAG chào bán cổ phần riêng lẻ cho DBTCA để làm cơ sở phát hành GDR là thông tin mà HAG phải báo cáo, cung cấp trong hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định tại Điểm 9 Mục II Phụ lục I của Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 của Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ (Nghị định số 01/2010/NĐ-CP). Tuy nhiên, tại hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ của HAG không công bố thông tin đầy đủ về việc phát hành cổ phần riêng lẻ để làm cơ sở chào bán GDR khiến hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ của HAG không có đầy đủ thông tin theo quy định.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%