Lãnh đạo Masan và người liên quan đăng ký bán 90,77 triệu cổ phiếu Techcombank

Lãnh đạo Masan và người liên quan đăng ký bán 90,77 triệu cổ phiếu Techcombank

(ĐTCK) Chiều hôm qua (27/11), UBCK Nhà nước đã thông báo giao dịch cổ phiếu của 8 cá nhân và 1 tổ chức đăng ký bán ra cổ phiếu Techcombank. Giao dịch sẽ được thực hiện từ 30/11 đến 11/12 thông qua phương thức thỏa thuận.

Tổng số cổ phiếu của nhóm các cá nhân và tổ chức này nắm giữ là 95.210.221, tương đương 10,72% cổ phần Techcombank, các cá nhân này đăng ký bán ra 90.774.698 cổ phiếu Techcombank và giữ lại 4.435.523 cổ phiếu.

Cụ thể: Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch hội đồng quản trị đăng ký bán ra hơn 9,5 triệu cổ phiếu; hai thành viên hội đồng quản trị là ông Nguyễn Đăng Quang và ông Nguyễn Thiều Quang bán ra lần lượt hơn 2,7 triệu cổ phiếu và hơn 8,5 triệu cổ phiếu. Người nhà của các thành viên này cũng đăng ký bán ra cổ phiếu cùng đợt. 

Dự kiến, sau khi thực hiện giao dịch, Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh nắm giữ 2,4 triệu cổ phiếu tương đương 0,27% vốn. Thành viên HĐQT Nguyễn Thiều Quang cùng vợ nắm giữ 1,83 triệu cổ phiếu.

Ông Nguyễn Đăng Quang còn nắm giữ 100.000 cổ phiếu. Mục đích của việc chuyển nhượng là để đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của những cổ đông này và nhóm các cổ đông có liên quan không vượt giới hạn sở hữu tối đa 20% đúng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010.

Giao dịch mua bán của các cá nhân cụ thể như sau:

Lãnh đạo Masan và người liên quan đăng ký bán 90,77 triệu cổ phiếu Techcombank ảnh 1

Theo Luật các tổ chức tín dụng 2010, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

Hiện Tập đoàn Masan do ông Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Hùng Anh làm Phó Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Nguyễn Thiều Nam là thành viên HĐQT đang nắm giữ 173,156,468 cổ phiếu Techcombank, tương đương 19,57% vốn tại ngân hàng này.

Thông tư số 06/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/7/2015, yêu cầu với trường hợp nhóm cổ đông vượt giới hạn sở hữu thì phải giảm tỷ lệ trước ngày 31/12/2015, trừ các trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc được xử lý theo Phương án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. 

Sau thời hạn xử lý nêu mà nhóm cổ đông không thực hiện thì NHNN sẽ không chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng; Không xem xét việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng của cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn tại tổ chức tín dụng đó.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng mới (trong trường hợp đã cấp tín dụng) cho cổ đông, cổ đông trong nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn hoặc người có liên quan của các cổ đông đó.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021