Lãnh đạo Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ đến 200 triệu đồng

Lãnh đạo Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ đến 200 triệu đồng

Cán bộ lãnh đạo của TP Đà Nẵng chủ động nghỉ hưu trước tuổi có thể được nhận mức hỗ trợ cao nhất lên đến 200 triệu đồng.

Trên đây là một phần nội dung dự thảo của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để bố trí cán bộ trẻ thay thế. Dự kiến, dự thảo này sẽ được trình tại kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân thành phố vào tháng 7 tới.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng chính sách trên là cán bộ, lãnh đạo có tuổi đời trên 55 đối với nam hoặc trên 50 tuổi đối với nữ.

Cụ thể là các cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp TP thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý;

Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở;

Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở.

Ngoài ra, những lãnh đạo xin nghỉ trước tuổi còn được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo chức danh đang giữ. Các chức danh khác nhau có mức hỗ trợ khác nhau.

Mức cao nhất có thể đến 200 triệu đồng đối với cán bộ có mức phụ cấp 1,05. Mức thấp nhất là 100 triệu đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021