Làng Thụy Sĩ thắng kiện UBND tỉnh Bình Thuận

Làng Thụy Sĩ thắng kiện UBND tỉnh Bình Thuận

Vụ khởi kiện việc UBND tỉnh Bình Thuận không cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ đã khép lại, với phần thắng thuộc về doanh nghiệp.

Làng Thụy Sĩ thắng kiện UBND tỉnh Bình Thuận ảnh 1

Dự án của Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ tại Bình Thuận

Doanh nghiệp bị “hành” vì một lý do lãng xẹt

Người khởi kiện trong vụ án hành chính này là Công ty Homerinos Management Limited (Cyprus) và Công ty Inver Port East Limited (Cyprus) đều là công ty thành viên của Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ. Nguyên nhân khởi kiện là do UBND tỉnh Bình Thuận không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh và đổi người đại diện theo pháp luật của 2 công ty.

Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 21/5/2009, với tổng vốn điều lệ đăng ký là 2,24 triệu USD. Trong đó, Công ty Homerinos chiếm 99% vốn điều lệ và Công ty Inver Port chiếm 1% vốn điều lệ. Người đại diện theo pháp luật của cả 2 công ty thành viên đều là ông Sergey Kanilin.

Ngày 15/10/2012, ông Sergey Kanilin đã nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ.

Tại phiên tòa, ông Sergey Kanilin khẳng định, bộ hồ sơ của Công ty là hoàn toàn đầy đủ và hợp lệ, nên việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận trình và được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 48104300378 ngày 27/11/2013 là đúng pháp luật.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện theo ủy quyền của UBND Bình Thuận không đồng ý giao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 48104300378 cho bên khởi kiện, với lý do Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ mà ông Sergey Kanilin đề nghị ngày 12/10/2012 thiếu đóng dấu của Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ.

 

UBND Bình Thuận viện lý do tùy tiện hay cố ý?

Ngay trong phiên xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã khẳng định, theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, thì mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ áp dụng mẫu Phụ lục I-6, mà áp theo quy định thì Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ trong bộ hồ sơ mà ông Sergey Kanilin đã nộp không cần đóng dấu.

Hơn nữa, theo quy định tại khoản 2, Điều 53, Luật Doanh nghiệp, Biên bản họp Hội đồng Thành viên phải có “họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp”, không quy định về việc có con dấu của công ty đối với quyết định của Hội đồng Thành viên công ty TNHH hai thành viên.

Tại tòa, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục biện hộ rằng, theo Phụ lục III-5 của Thông tư 14/2010/TT-BKH, thì thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Thành viên/Chủ sở hữu công ty/Chủ tịch Công ty/Chủ tịch HĐQT và đóng dấu công ty.

Tuy nhiên, Hội đồng Xét xử đã chỉ rõ, mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phụ lục III-5 kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH được áp dụng cho các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, chứ không áp dụng cho các doanh nghiệp thành luật theo Luật Đầu tư.

Cơ quan có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh trong trường hợp này là Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, chứ không phải UBND tỉnh.

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ đã được ban hành đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không phải căn cứ vào Thông tư 14/2010/TT-BKH.

 

Áp dụng văn bản hết hiệu lực để hành doanh nghiệp

Đến thời điểm UBND tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 48104300378 (ngày 27/11/2013), thì Thông tư 14/2010/TT-BKH đã bị hủy bỏ và được thay thế bằng Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ ngày 15/4/2013). Như vậy, UBND tỉnh Bình Thuận viện dẫn phải áp dụng thông tư đã hết hiệu lực là không thể chấp nhận.

Bên cạnh đó, bộ hồ sơ xin điều chỉnh đã có Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Biên bản cuộc họp Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ vào ngày 11/2/2012, gồm đại diện hợp pháp của các công ty thành viên đã có quyết định cụ thể bầu ông Sergey Kanilin làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên và chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ.

Hội đồng Xét xử cho rằng, việc UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ là đúng quy định pháp luật. Nhưng việc UBND tỉnh Bình Thuận nhất quyết không giao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh này cho ông Sergey Kanilin là vi phạm Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Với những chứng cứ và phân tích nêu trên, Hội đồng Xét xử kết luận, việc cố tình làm khó doanh nghiệp của UBND tỉnh Bình Thuận là không đúng quy trình và không đúng quy định pháp luật.

 

Một bản án, nhiều nghĩ suy

Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã buộc UBND tỉnh Bình Thuận phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Làng Thụy Sỹ.

Qua vụ án này, có thể thấy, việc ngâm hồ sơ, không giao quyết định, giấy tờ nếu doanh nghiệp không “biết điều” là chuyện vẫn còn ở đâu đó. Việc doanh nghiệp bức xúc, kiện tụng chẳng qua là điều cực chẳng đã.

Hy vọng rằng, vụ việc trên là một bài học cho nhiều địa phương. Công tác thu hút đầu tư đang gặp nhiều khó khăn, nếu các địa phương không thực sự quyết tâm ngăn chặn hành vi nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp, thì sẽ rất khó thu hút được doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài tới địa phương đầu tư.

 

VNIndex

1,191.94

-2.26 (-0.19%)

 
VNIndex 1,191.94 -2.26 -0.19%
HNX 230.5 5.04 2.19%
UPCOM 78.64 0.0 0.0%