Làm rõ sai phạm tại Tổng công ty thủy sản Việt Nam

Làm rõ sai phạm tại Tổng công ty thủy sản Việt Nam

Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Tổng công ty thu thập hồ sơ, tài liệu để xác định số vốn của Nhà nước có khả năng bị mất hoặc không thu hồi được...

Ngày 30/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có thông báo chính thức về cuộc họp xem xét báo cáo giải trình của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty thủy sản Việt Nam.

 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã chỉ đạo Tổng công ty thủy sản Việt Nam tổ chức kiểm tra, làm rõ trình tự, thủ tục và tính hợp pháp của việc giảm tỷ lệ vốn nhà nước, cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần công nghiệp thủy sản. Kiểm tra trình tự, thủ tục và tính hợp pháp của việc thành lập Công ty cổ phần Biển Tây cũng như quyết định góp vốn, tái góp vốn bổ sung của Tổng công ty Hải sản Biển Đông vào Công ty cổ phần Biển Tây.

 

Kiểm tra trình tự, thủ tục và tính hợp pháp của việc thành lập Công ty cổ phần Aquafeed Cửu Long và việc góp vốn, tái góp vốn bổ sung của Tổng công ty hải sản Biển Đông, Công ty cổ phần công nghiệp thủy sản vào Công ty cổ phần Aquafeed Cửu Long, việc Công ty cổ phần công nghiệp thủy sản chuyển tiền về các Công ty cổ phần Biển Tây, Công ty cổ phần Aquafeed Cửu Long bằng cách ký hợp đồng bán nguyên liệu sản xuất thức ăn nuôi cá. Việc Tổng công ty hải sản Biển Đông cho Công ty cổ phần công nghiệp thủy sản vay hơn 18,7 tỷ đồng trước khi hợp nhất.

 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam khẩn trương thu thập hồ sơ, tài liệu để xác định số vốn của Nhà nước có khả năng bị mất hoặc không thu hồi được (phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần công nghiệp thủy sản và số tiền công ty này còn nợ Tổng công ty thủy sản Việt Nam), số tiền Tổng công ty hải sản Biển Đông trước đây góp vốn vào hai Công ty cổ phần Biển Tây và Aquafeed Cửu Long, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong từng giai đoạn (kể cả trách nhiệm của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần công nghiệp thủy sản), đề xuất biện pháp khắc phục và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 10/9.

 

VNIndex

948.01

-2.79 (-0.29%)

 
VNIndex 948.01 -2.79 -0.29%
HNX 137.55 -1.48 -1.08%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%