Ảnh Shutterstock.

Ảnh Shutterstock.

Làm mới Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

(ĐTCK) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán trên website ssc.gov.vn. 

Cơ quan này cho biết, sẽ lấy ý kiến các thành viên thị trường từ ngày 29/11/2019 đến ngày 29/01/2020 trước khi hoàn thiện bản chuẩn, trình Bộ Tài chính ban hành.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 134 đưa ra định nghĩa, dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là dịch vụ do các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cung cấp cho nhà đầu tư để đặt lệnh, đưa ra yêu cầu đối với các giao dịch chứng khoán hoặc nhận kết quả giao dịch thông qua mạng Internet hoặc điện thoại.

Dự thảo cũng quy định, hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến phải tích hợp giải pháp để nhà đầu tư sử dụng chứng thư số, chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng khi thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Các công ty cung cấp phương thức giao dịch qua điện thoại phải trang bị hệ thống tổng đài hoặc thiết bị có chức năng ghi âm, quản lý, tra cứu cuộc gọi. Mọi cuộc gọi đặt lệnh của nhà đầu tư phải được ghi âm, lưu trữ đầy đủ và phải đảm bảo an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu.

Với nhà đầu tư, khi  đặt lệnh qua điện thoại, nhà đầu tư phải sử dụng số điện thoại đặt lệnh và cung cấp thông tin để xác thực theo quy định. Giao dịch chỉ được thực hiện khi thông tin nhà đầu tư cung cấp được so khớp với thông tin nhà đầu tư đã đăng ký và lưu trong hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Mỗi lần thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư phải thực hiện xác thực theo quy định tại Thông tư hướng dẫn.

Về phiếu lệnh, dự thảo Thông tư quy định, phiếu lệnh điện tử phải có tối thiểu các thông tin: Số hiệu lệnh, loại lệnh, số tài khoản đặt lệnh, phương thức giao dịch, mã chứng khoán hoặc tên chứng khoán, số lượng và giá giao dịch, thời gian giao dịch (năm, tháng, ngày, giờ, phút), thông tin định danh thiết bị đặt lệnh.

Phiếu lệnh điện tử phải được ký bằng chữ ký số hoặc gắn liền, kết hợp một cách lô gíc với thông tin xác thực của nhà đầu tư.

Thông tư mới dự kiến có hiệu lực vào năm 2020. Ðây cũng là năm theo Chiến lược phát triển TTCK của Thủ tướng Chính phủ, TTCK phải đổi mới toàn diện và đồng bộ công nghệ giao dịch và thanh toán bù trừ trên TTCK.

Ðược biết, 2 Sở, VSD đang tập trung nghiên cứu để có thể triển khai hàng loạt giao dịch mới như giao dịch trong ngày, bán chứng khoán chờ về, pre-funding trên nền tảng hệ thống công nghệ mới của thị trường.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021