“Làm mới” thị trường trái phiếu, cách nào?

“Làm mới” thị trường trái phiếu, cách nào?

(ĐTCK) Ở vai trò tân Chủ tịch của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), ông Phạm Thanh Hà cho biết, sẽ điều hành VBMA để tiếp tục đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu phát triển.

Nhiệm kỳ mới của VBMA sẽ tập trung vào những giải pháp chính nào để góp phần thúc đẩy thị trường trái phiếu sôi động và chuyên nghiệp hơn, thưa ông?

Ngoài tiếp tục triển khai các hoạt động đã và đang thực hiện trong nhiệm kỳ II, cùng với bám sát các mục tiêu phát triển thị trường của cơ quan quản lý nhà nước, trong nhiệm kỳ III này, VBMA sẽ ưu tiên phát triển thị trường repo, mà trước mắt là giới thiệu hợp đồng khung chuẩn cho giao dịch repo (GMRA). Một thị trường repo hoạt động tốt chính là điều kiện tiên quyết để hình thành hệ thống các nhà tạo lập thị trường trái phiếu.

VBMA cũng tập trung phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp với việc tham gia vào  soạn thảo Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 90/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cũng như triển khai các biện pháp phát triển thị trường này.

VBMA còn coi trọng triển khai các giải pháp để hỗ cho phát triển các thị trường có liên quan đến thị trường trái phiếu như thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối, từ đó xây dựng được các đường cong lãi suất ngắn hạn phục vụ thị trường trái phiếu phát triển chuyên nghiệp, năng động hơn.

“Làm mới” thị trường trái phiếu, cách nào? ảnh 1

Ông Phạm Thanh Hà 

Ông vừa đề cập đến ưu tiên triển khai phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, vậy giải pháp cụ thể là gì, nhất là trong bối cảnh thị trường này hiện còn kém phát triển, kém minh bạch?

Nhiều doanh nghiệp hiện chưa coi trọng minh bạch thông tin. Bên cạnh việc xây dựng cấu trúc tài chính bền vững, hoạt động kinh doanh hiệu quả là điều kiện tiên quyết trong  cạnh tranh thu hút dòng vốn nhà đầu tư tìm đến trái phiếu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng chưa cấu trúc trái phiếu phù hợp với khẩu vị và kỳ vọng của nhà đầu tư để tạo sức hấp dẫn, chưa có biện pháp bảo đảm trái phiếu bằng tài sản đảm bảo phù hợp. Nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu lẻ tẻ, manh mún và không có sự tư vấn, đánh giá từ các tổ chức chuyên nghiệp.

Trong nhiệm kỳ mới, VBMA sẽ tiếp tục đề xuất giải pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển như: sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách để thúc đẩy sự phát triển của thị trường; thực hiện chức năng trung tâm thông tin đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, là cầu nối giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp tiếp cận nguồn thông tin phù hợp. VBMA còn tiếp tục xem xét tham vấn cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong phát hành trái phiếu phù hợp, nâng cao tính thanh khoản trái phiếu; đa dạng hoá đối tượng, loại hình nhà đầu tư; tư vấn cho cơ quan quản lý thành lập đơn vị xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp, làm cơ sở cho nhà đầu tư cân nhắc việc đầu tư của mình.

Ở vai trò là tân Chủ tịch của VBMA, đâu là những ưu tiên mà ông sẽ dành thời gian và tâm huyết để nâng tầm vị thế của VBMA, cũng như nâng cao tính hiệu quả và chuyên nghiệp hơn nữa của VBMA trong giai đoạn tới?

Với vai trò là Chủ tịch của VBMA, tôi sẽ điều hành Hiệp hội để tiếp tục đề xuất các giải pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu phát triển như: đề xuất Bộ Tài chính vẫn duy trì đa dạng hóa các kỳ hạn trên thị trường sơ cấp để có các mức lãi suất tham chiếu chuẩn cho thị trường; sử dụng chính sách thuế, phí linh hoạt hơn để tăng mức độ hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài; đề xuất Bộ Tài chính và các cơ quan trực thuộc như Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nghiên cứu và ban hành cơ chế hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên đấu thầu, thành viên tạo lập thị trường, để thúc đẩy hơn nữa thanh khoản trên thị trường thứ cấp. Sớm ban hành quy định về mua lại trái phiếu để hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhà quản lý cần sớm xem xét ban hành các chính sách để thúc đẩy sự phát triển của thị trường này, mà trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Nghị định 90/2011, ban hành Thông tư hướng dẫn để phù hợp hơn với thực tế thị trường; hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát hành và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Tôi cũng sẽ ưu tiên thúc đẩy triển khai các giải pháp nhằm đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường như: cho phép bán khống; phát hành trái phiếu chính phủ lãi suất thả nổi, trái phiếu chính phủ lãi suất gắn với lạm phát; triển khai hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn trái phiếu chính phủ…

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%