Làm gì để có thể kích hoạt ứng dụng Internet Banking/Mobile Banking

Làm gì để có thể kích hoạt ứng dụng Internet Banking/Mobile Banking

(ĐTCK) Khách hàng bắt buộc phải mở ít nhất 1 tài khoản thanh toán tại Ngân hàng để có thể kích hoạt ứng dụng Internet Banking/Mobile Banking là thông tin đúng.

Câu hỏi: 

Thông tin khách hàng phải sở hữu ít nhất 01 thẻ ngân hàng trước khi kích hoạt ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking, đúng hay sai?

Khách hàng bắt buộc phải mở ít nhất 01 tài khoản thanh toán tại Ngân hàng để có thể kích hoạt ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking, đúng hay sai?

Sau khoảng thời gian tối đa ngân hàng yêu cầu kích hoạt dịch vụ Mobile Banking mà khách hàng chưa kích hoạt thì khách hàng vẫn có thể sử dụng dịch vụ, đúng hay sai?

Khách hàng không thể sử dụng ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking để kiểm tra số dư tài khoản khi đang ở nước ngoài, đúng hay sai?

Khách hàng nên cung cấp tất cả thông tin như tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập của các dịch vụ ngân hàng điện tử khi nhận được cuộc gọi đề nghị cung cấp thông tin, đúng hay sai?

Trả lời:

Thông tin khách hàng phải sở hữu ít nhất 01 thẻ ngân hàng trước khi kích hoạt ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking là sai.

Khách hàng bắt buộc phải mở ít nhất 01 tài khoản thanh toán tại Ngân hàng để có thể kích hoạt ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking là thông tin đúng.

Sau khoảng thời gian tối đa ngân hàng yêu cầu kích hoạt dịch vụ Mobile Banking mà khách hàng chưa kích hoạt thì khách hàng không thể sử dụng dịch vụ.

Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Internet Banking/ Mobile Banking để kiểm tra số dư tài khoản mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đang ở nước ngoài.

Khách hàng Không nên cung cấp tất cả thông tin như tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập của các dịch vụ ngân hàng điện tử khi nhận được cuộc gọi đề nghị cung cấp thông tin.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%