Lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội

Lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội

(ĐTCK) Lãi suất cho vay của chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở tại NHCSXH theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 3%/năm.

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) áp dụng đối với các khoản vay dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là bao nhiêu?

Lãi suất cho vay của chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở tại NHCSXH theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là bao nhiêu?

Mức lãi suất của các TCTD do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở thuộc diện nhà ở xã hội là bao nhiêu?

Còn mức cho vay và thời hạn vay tối đa của chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở tại NHCSXH theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ là bao nhiêu?

Trả lời:

Mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) áp dụng đối với các khoản vay dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/ năm.

Lãi suất cho vay của chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở tại NHCSXH theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 3%/năm.

Mức lãi suất của các TCTD do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở thuộc diện nhà ở xã hội là 5%/năm.

Mức cho vay và thời hạn vay tối đa của chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở tại NHCSXH theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ là 25 triệu đồng và 15 năm.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,191.94

-2.26 (-0.19%)

 
VNIndex 1,191.94 -2.26 -0.19%
HNX 230.5 5.04 2.19%
UPCOM 78.64 0.0 0.0%