Lại kiến nghị thành lập sàn vàng, vì sao?

(nguồn vtv.vn)