Ladybird Robot hỗ trợ phát triển nông nghiệp

(ĐTCK) Robot Ladybird là một robot năng lương mặt trời hỗ trợ cho nông dân thu thập thông tin về cây trồng, sâu bệnh, cỏ dại, tình trạng phát triển của cây trồng, hiện tại đang áp dụng trên nông trại rau.

Tác giả NgocTuanz