L12: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (6%)

L12: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (6%)


CTCP  Licogi 12 (L12 - UpCom)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2019

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:   6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện:    10/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty, địa chỉ: Tầng 18, số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/12/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.0 0.0%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021