KTB, HHG và OCH: Đều lỗ trong năm nay

KTB, HHG và OCH: Đều lỗ trong năm nay

(ĐTCK) CTCP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc (KTB), CTCP Hòng Hà (HHG) và CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH) vừa báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011.

Cụ thể, KTB đạt 10,01 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý IV, giảm mạnh so với mức 81,75 tỷ đồng so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu thuần khiến KTB lỗ gộp 1,16 tỷ đồng và lỗ sau thuế 3,32 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010, KTB lãi 9,95 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, KTB lãi 11,83 tỷ đồng sau thuế, giảm mạnh so với mức 198,69 tỷ đồng cùng kỳ.

 

Quý IV, HHG đạt 37,39 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ 4,86 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010 công ty lãi 116 triệu đồng. Lũy kế cả năm 2011, HHG lỗ 5,02 tỷ đồng trong khi cả năm 2010 công ty lãi 5,84 tỷ đồng.

 

Quý IV/2011, doanh thu thuần của OCH đạt 32,7 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 29,13 tỷ đồng, tăng 147,5% so với quý IV/2010. Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 41,5 tỷ đồng tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các khoản chi phí đều tăng mạnh, khiến  lợi nhuận sau thuế quý IV/2011 của OCH giảm 7,8% so với cùng kỳ, đạt 20,28 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 84,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm 2010.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021